บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

เนื้อหา

หลักฐานแนบ เพื่อใช้จดทะเบียน บริษัท/ห้างฯ

1) สำเนาบัตรประชาชน(หน้า+หลัง) ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคน คนละ 1 ชุด
2) วาดแผนที่ด้วยปากกา หรือ Print จากคอม 1 ชุด

3) สำเนาทะเบียนบ้าน ของที่ตั้ง บริษัท/ห้างฯ หน้าแรก + หน้าที่มีเจ้าบ้าน 1 ชุด

4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน (ที่ตั้งบริษัท/ห้างฯ) 1 ชุด
พนันออนไลน์5) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่โดยให้เจ้าบ้านเซ็นต์ยินยอม

       (คลิ๊กที่นี่เพื่อ download หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ)

 

หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (กรณียื่นเอกสารที่สรรพากรโดยตรง)

ต้องเตรียมหลักฐานแนบเพิ่ม ดังนี้

1) สำเนาบัตรประชาชน(หน้า+หลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจลงนาม คนละ 1 ชุด
2) วาดแผนที่ด้วยปากกา หรือ Print จากคอม 1 ชุด

3) ภาพถ่ายที่ตั้ง บริษัท/ห้างฯ จำนวน 4-6 รูป (ส่งเมล์ภายหลังได้)

พนันออนไลน์     - ถ่ายให้เห็นชื่อ บริษัท/ห้างฯ และเลขที่บ้าน 1-2 รูป

     - ถ่ายภาพมุมกว้างให้เห็นลักษณะภายนอกโดยรวม 1-2 รูป

     - ถ่ายสภาพภายใน/ลักษณะการทำงาน 1-2 รูป

*** หากต้องการขีดคร่อมสำเนาบัตร ให้ใช้คำว่า "ใช้สำหรับจดทะเบียน บริษัท/ห้างฯ ... และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น"

 

   accounting    hotservice2