บริการ : จดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ครบวงจร
    Line id @bizsmes
 
    Hot Line : 083-084-8701

 

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัท หจก อิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration)

 ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 900 บาท  

 

บริการจดทะเบียนแก้ไขบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) :

     จดทะเบียน แก้ไขชื่อบริษัท แก้ไขชื่อ หจก แก้ไขตราประทับ แก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ แก้ไขที่ตั้งสำนักงานสาขา ย้ายที่ตั้งบริษัท ย้ายที่อยู่บริษัท แก้ไขกรรมการ แก้ไขอำนาจลงนาม แก้ไขหุ้นส่วน แก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่มทุน เลิกกิจการ แปรสภาพกิจการ ฯลฯ


อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม ดังนี้

 

- กรณี จดมากกว่า 1 เรื่องควบกัน เรื่องถัดไปค่าบริการเหลือเพียง 300 บาท

- กรณี บริษัท หจก หุ้นส่วน กรรมการ ยังไม่มีชื่อในระบบ E-Registration ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนก่อน ซึ่งหากใช้บริการกับเราจะมีค่าบริการยืนยันตัวตนเข้าระบบ E-Registration ท่านละ 400 บาท หากมากกว่า 1 ท่านๆต่อไปท่านละ 200 บาท

 

  ยินดีให้คำปรึกษาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083-084-8701  หรือ Line : @bizsmes  

 

 

 

   accounting    hotservice2